Dane firmy dostarcza:
Interaktywna wystawa klocków we Wrocławiu - Arkady Wrocławskie
Województwo Świętokrzyskie
Województwo Świętokrzyskie jest atrakcyjnym turystycznie terenem, pełnym śladów dawnego osadnictwa, terenów objętych ochroną ze względu na unikatową florę i faunę oraz nagromadzenie obiektów sakralnych. Ludzie otrzymują się przede wszystkim z przemysłu – eksploatacją i przetwórstwem surowców naturalnych z rejonu Gór Świętokrzyskich, a w mniejszym stopniu poświęcają się rolnictwu. Góry Świętokrzyskie to tereny wybitnie rozwinięte pod względem turystycznym i rekreacyjnym. Głównym miastem są Kielce bogate w zabytki i tradycje kulturalne. Na terenie województwa Świętokrzyskiego przecinają się nitki najważniejszych dróg krajowych i kolejowych. Międzynarodowy port lotniczy znajduje się w Kielcach i w znacznym stopniu wpłynął na rozwój tego regionu.
Reklama
Reklama
Zobacz inne województwa
Mapa województwa Świętokrzyskiego